Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη

Συγγραφείς

  • Δημήτριος Τσιώτας
  • Μάρθα Γεράκη
  • Σπύρος Νιαβής

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.445

Λέξεις-κλειδιά:

Οδικό δίκτυο, Σιδηροδρομικό δίκτυο, Ακτοπλοϊκό δίκτυο, Αεροπορικό δίκτυο

Περίληψη

Το άρθρο αυτό επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία που κατέχουν οι μεταφορές στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και ειδικότερα οι μεταφορικές υποδομές και τα δίκτυα, τα οποία συνιστούν ένα πάγιο δομημένο κεφάλαιο που εκτείνεται, με διάφορες μορφές, στο σύνολο της χώρας. Για το σκοπό αυτό, μελετώνται διαχρονικά και διατομεακά στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν ορισμένα θεμελιώδη μακροοικονομικά μεγέθη και μέτρα. Περαιτέρω, η μελέτη επιχειρεί να επισημάνει τη δομική και τη λειτουργική διάσταση που συνθέτουν την έννοια των δικτύων μεταφορών και να αναδείξει την αναγκαιότητα της από κοινού θεώρησής τους στην επιστημονική έρευνα. Τα δίκτυα μεταφορών που εξετάζονται είναι το οδικό, το σιδηροδρομικό, το ακτοπλοϊκό και το αεροπορικό δίκτυο της Ελλάδας, τα οποία προσεγγίζονται τόσο ως προς τη γεωμετρία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, όσο και ως προς το ιστορικό, κυκλοφοριακό και πολιτικό τους πλαίσιο. Για την εμπειρική αποτίμηση της σημασίας των μεταφορικών δικτύων στην Ελλάδα κατασκευάζεται ένα οικονομετρικό υπόδειγμα που εκφράζει το επίπεδο ευημερίας των νομών ως συνάρτηση των μεταφορικών τους υποδομών και του κοινωνικοοικονομικού τους πλαισίου. Απώτερο σκοπό του άρθρου αποτελεί η ανάδειξη, συνδυαστικά, του συνόλου των πτυχών που συνοδεύουν τη μελέτη των μεταφορικών υποδομών και δικτύων.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2019

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τσιώτας Δ., Γεράκη Μ., & Νιαβής Σ. (2019). Τα δίκτυα μεταφορών στην Ελλάδα και η σημασία τους για την οικονομική ανάπτυξη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (28), 98–156. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2019.445

Most read articles by the same author(s)