Η Διοίκηση του Περιβάλλοντος και η εξέλιξη της μέσα στο χρόνο

Συγγραφείς

  • Μάριος Χαϊνταρλής

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.432

Λέξεις-κλειδιά:

Διοίκηση του Περιβάλλοντος, Αποκέντρωση, Αρμοδιότητα, Αυτοδιοίκηση, Προστασία του περιβάλλοντος, Φορείς ειδικού σκοπού

Περίληψη

Ο όρος «Διοίκηση του Περιβάλλοντος» παραπέμπει στο σύνολο των κρατικών οργάνων, υπηρεσιών και φορέων, των οποίων η αποστολή και οι αρμοδιότητες σχετίζονται άμεσα με την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει με όσο το δυνατόν πιο πλήρη τρόπο α) τα όργανα του κράτους που διαχειρίζονται πολιτικά την προστασία του περιβάλλοντος, β) τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι βασικές περιβαλλοντικές αρμοδιότητες μεταξύ της κεντρικής κρατικής Διοίκησης, της αποκεντρωμένης και της περιφερειακής Διοίκησης, γ) τον ιδιαίτερο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης β΄ βαθμού (δήμοι) και δ) τις αρμοδιότητες και τη δράση των διαφόρων φορέων ειδικού σκοπού. Η παρουσίαση της σημερινής διοικητικής οργάνωσης της προστασίας του περιβάλλοντος γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται αντιληπτοί οι ουσιώδεις πολιτικοί και νομικοί λόγοι που οδήγησαν διαχρονικά σε αυτήν, από το έτος 1980 που ιδρύθηκε το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος έως σήμερα. Τέλος, η δυνατότητα πρακτικής αξιοποίησης των δεδομένων που περιέχει η παρούσα εργασία, εκ μέρους των επιστημονικά ή επαγγελματικά ασχολούμενων με την προστασία του περιβάλλοντος, υπήρξε βασικό μέλημα του συγγραφέα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-09-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Χαϊνταρλής Μ. (2016). Η Διοίκηση του Περιβάλλοντος και η εξέλιξη της μέσα στο χρόνο. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (26), 201–220. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.432

Τεύχος

Ενότητα

Θέματα Πολιτικής