Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης

Συγγραφείς

  • Διονύσιος Χιόνης
  • Τρύφων Εξάρχου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430

Λέξεις-κλειδιά:

Ένταξη έργων, Κόμμα υποστήριξης, Νομάρχης, Δήμαρχος, Γ. Γραμματέας Περιφέρειας, Γ' ΚΠΣ

Περίληψη

Mε τη μέθοδο της μελέτης περίπτωσης ερευνάται (για πρώτη φορά στην Ελλάδα), η κομματική ένταξη των έργων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, (Νομαρχίες και Δήμους), στο ΠΕΠ της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης. Η αφορμή δόθηκε από την βιβλιογραφική επισκόπηση και τις αναφορές κάποιων ερευνητών σχετικά με τον τρόπο ένταξης των έργων στα ΕΠ. Στις τρεις τετραετίες (1998-2002, 2002-2006 και 2006-2010), εκλογής Νομαρχών και Δημάρχων, υλοποιήθηκε το Γ΄ ΚΠΣ (2000-2010) και εντάχθηκαν όλα τα έργα των ΟΤΑ σύμφωνα με τις προσκλήσεις που εξέδιδε η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας και μετά την τελική υπογραφή του περιφερειάρχη (Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας), που ήταν διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση. Η καινοτομία και η μοναδικότητα της έρευνας αυτής έγκειται στο γεγονός ότι, είχαμε σε όλη την περίοδο του Γ΄ΚΠΣ, Καποδιστριακούς Δήμους και ίσα χρονικά διαστήματα Γ. Γραμματέα Περιφέρειας με δυο κόμματα εξουσίας στην κυβέρνηση. Έτσι δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων (Αccess) από πρωτογενή στοιχεία του ΟΠΣ (φιλτραρισμένα ανά Δήμο ή Νομαρχία), τα οποία επεξεργαστήκαμε και καταλήξαμε στους πίνακες που με μια ματιά μπορεί να διαπιστωθεί, κατ΄ αρχάς, η κομματική ένταξη των έργων στο Γ΄ ΚΠΣ.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-09-2016

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Χιόνης Δ., & Εξάρχου Τ. (2016). Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (26), 150–176. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2016.430

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα