Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Η κομματική ένταξη των έργων στο ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κατά την περίοδο του Γ΄ ΚΠΣ, ως μελέτη περίπτωσης Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF