Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης

Συγγραφείς

  • Ευάγγελος Ασπρογέρακας
  • Δημήτρης Καλλιώρας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.42

Λέξεις-κλειδιά:

Χωρικός σχεδιασμός, Αναπτυξιακός σχεδιασμός, Σύμπλεξη, Ελλάδα, Χωρική ανάπτυξη, Περιβάλλον

Περίληψη

Κοινή διαπίστωση αποτελεί η, διαχρονικά, μη επαρκής σύμπλεξη η οποία διέπει το ρόλο και τη σχέση των πολιτικών του Χωρικού και του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού στην Ελλάδα. Τούτο διότι τα συστήματα του Χωρικού και του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, τα οποία στο εσωτερικό τους καθορίζονται από κατακόρυφα ιεραρχικές, δεσμευτικές, σχέσεις, δεν παρουσιάζουν τις απαραίτητες συνέργειες και συνδέσεις. Η απουσία επαρκούς σύμπλεξης είναι αυτή η οποία, εν τέλει, επιφέρει επιπτώσεις στη χωρική ανάπτυξη και στο περιβάλλον. Ο διττός στόχος του άρθρου είναι αφενός η ανάδειξη της αναγκαιότητας διαμόρφωσης συνεργειών μεταξύ του Χωρικού και του Αναπτυξιακού Σχεδιασμού στην Ελλάδα και αφετέρου η αναζήτηση κατάλληλων εργαλείων και δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-08-2020

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ασπρογέρακας Ε., & Καλλιώρας Δ. (2020). Χωρικός και αναπτυξιακός σχεδιασμός στην Ελλάδα: ζητήματα σύμπλεξης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (31), 62–93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2020.42