Μοντέλα χρήσεων γης: ανασκόπηση και προοπτικές του ρόλου τους στο χωρικό σχεδιασμό

Συγγραφείς

  • Γεωργία Ποζουκίδου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.228

Λέξεις-κλειδιά:

Μοντέλα χρήσεων γης, Χωρικός σχεδιασμός, Εργαλεία υποστήριξης σχεδιασμού, Θεωρίες χωρικής ανάπτυξης

Περίληψη

Η διάρθρωση των χρήσεων γης επιδρά σημαντικά στη λειτουργική δομή του χώρου. Η μελέτη του τρόπου με τον οποίο αυτές μεταβάλλονται και διαμορφώνουν το χώρο πραγματοποιείται με τη βοήθεια των μοντέλων χρήσεων γης. Ως εκ τούτου, τα μοντέλα χρήσεων γης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της χωρικής ανάλυσης και του πολεοδομικού σχεδιασμού.

Το παρόν άρθρο αποτελεί μια ανασκόπηση του ρόλου των μοντέλων χρήσεων γης στο χωρικό σχεδιασμό κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Ταυτόχρονα πραγματοποιείται μια διερεύνηση των αναδυόμενων φιλοσοφικών αναζητήσεων και θεωριών στο επιστημονικό πεδίο του χωρικού σχεδιασμού. Σκοπός αυτής της διερεύνησης αποτελεί η εδραίωση ενός θεωρητικού υπόβαθρου που θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε εκ νέου το ρόλο των μοντέλων χρήσεων γης στη διαδικασία και τις πρακτικές του σχεδιασμού.

Τέλος το άρθρο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο παραδοσιακός ρόλος των μοντέλων χρήσεων γης έχει αλλάξει. Νέες αντιλήψεις που πηγάζουν από τον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας του σχεδιασμού, τα απελευθερώνουν από την παρωχημένη θεώρηση ότι αποτελούν μονοδιάστατα εργαλεία πρόγνωσης και πρεσβευτές του ορθολογικού σχεδιασμού. Αντιθέτως, τα μοντέλα χρήσεων γης μπορούν να λειτουργήσουν «συμμετοχικά» στη διαδικασία του σχεδιασμού και να αποτελέσουν τον πυρήνα για την ανάπτυξη και υποστήριξη της διεπιστημονικότητας και δημοκρατικότητας που πρέπει να διακρίνουν το σύγχρονο τρόπο σχεδιασμού.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2010

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ποζουκίδου Γ. (2010). Μοντέλα χρήσεων γης: ανασκόπηση και προοπτικές του ρόλου τους στο χωρικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (13), 118–141. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.228

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα