Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Μοντέλα χρήσεων γης: ανασκόπηση και προοπτικές του ρόλου τους στο χωρικό σχεδιασμό Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF