Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Αναστασίου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.185

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2007

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αναστασίου Γ. (2007). Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (11), 208–213. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2007.185

Τεύχος

Ενότητα

Σταυροδρόμια του Σχεδιασμού