Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συμπόσιο της Uddevalla. 12ο διεθνές Συμπόσιο της Uddevalla. Μπάρι, 11-13 Ιουνίου 2009. Η Γεωγραφία της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF