Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης

Συγγραφείς

  • Σεραφείμ Πολύζος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.163

Λέξεις-κλειδιά:

Μετανάστευση, Χωρική ανάλυση, Ανάλυση συστάδων, Θεωρίες μετανάστευσης

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό, αφού προηγηθεί μια γενική περιγραφή της μετανάστευσης και των σχετικών θεωρητικών προσεγγίσεων του φαινομένου, γίνεται μια ανάλυση των βασικών παραγόντων που την επηρεάζουν και διαμορφώνουν το μέγεθός της. Στη συνέχεια, προτείνεται και υπολογίζεται οικονομετρικό υπόδειγμα προσδιορισμού του βαθμού επιρροής και της σημαντικότητας κάθε προσδιοριστικού παράγοντα στη διαμόρφωση του αριθμού των μεταναστών στην Ελλάδα. Ακόμη, γίνεται η ταξινόμηση των μεταναστών στην Ελλάδα ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, υπολογίζεται η χωρική κατανομή τους στους νομούς της Ελλάδας και υπολογίζεται η συσχέτισή τους με οικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά των νομών. Επίσης, ταξινομούνται οι νομοί υποδοχής ανάλογα με τη χώρα προέλευσης των μεταναστών και οι χώρες προέλευσης των μεταναστών ανάλογα με το ποσοστό απασχόλησής στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τέλος, διατυπώνονται, με βάση τις αναλύσεις που προηγήθηκαν, τα τελικά συμπεράσματα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2006

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Πολύζος Σ. (2006). Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (9), 68–103. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2006.163

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)