Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα

Συγγραφείς

  • Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Άννα Γιαννιού

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.981

Λέξεις-κλειδιά:

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, Αστικές αναπλάσεις, Θεσμικό πλαίσιο

Περίληψη

Η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα, με τις πόλεις να κατέχουν κρίσιμο ρόλο στην προσαρμογή και στον μετριασμό των επιπτώσεών της. Η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ενεργειακή ανακαίνιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος. Βασική επιδίωξη είναι οι ενεργειακές ανακαινίσεις να ακολουθήσουν μια ολοκληρωμένη αστική προσέγγιση, με τις αστικές αναπλάσεις να αποτελούν το εργαλείο για την υλοποίησή τους. Εντούτοις, η εθνική πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα φαίνεται ότι δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί αποτελεσματικά σε ήδη δομημένες αστικές περιοχές, εάν δεν υπάρξει βελτίωση του πλαισίου και των διαδικασιών για την υλοποίηση προγραμμάτων αστικών αναπλάσεων. Για τον σκοπό αυτό, καταγράφεται ο βαθμός υιοθέτησης των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, και αναδεικνύονται οι προκλήσεις που τίθενται και πρέπει να αντιμετωπισθούν, καθώς και η ανάγκη ενσωμάτωσης των πολιτικών για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων, προκειμένου να αποφευχθούν στο μέλλον δύσκολα αντιστρέψιμες καταστάσεις.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

02-01-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Τριανταφυλλόπουλος Ν., & Γιαννιού Ά. (2023). Το ζήτημα της ενσωμάτωσης της πολιτικής για την ενέργεια στην πολιτική αστικών αναπλάσεων στην Ελλάδα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), 63–85. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.981

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα