Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής

Συγγραφείς

  • Αντώνιος Αγγελάκης
  • Ηλίας Γεωργαντάς

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362

Λέξεις-κλειδιά:

Πολιτικές υδατικών πόρων, Εναλλακτικές τεχνολογίες νερού, Καινοτόμες παρεμβάσεις κατανεμημένης διαχείρισης, Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών υδατικών πόρων, Αστικός χώρος, Αστική πολιτική οικολογία, Αστική αειφορία, Προοπτική διερεύνηση δημόσιας πολιτικής

Περίληψη

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να εξετάσει και να παρουσιάσει τόσο θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις και πρακτικές στο πεδίο της διαχείρισης των αστυκών υδατικών πόρων, όσο και να εντοπίσει τις βασικές παραμέτρους καινοτόμων μορφών παρέμβασης που κινούνται στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για το αστυκό νερό, ανιχνεύοντας παράλληλα τα αναδυόμενα παραδείγματα πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχειρηματολογία αντλεί από τις σύγχρονες προσεγγίσεις της «αστυκής πολιτικής οικολογίας», η οποία και συνιστά το ευρύτερο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του παρόντος άρθρου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συζήτηση για την ανάπτυξη νέων πρακτικών διαχείρισης των αστυκών υδατικών πόρων και των ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισής τους, καθώς και στις περιβαλλοντικές πρακτικές που υιοθετούν εναλλακτικές τεχνολογίες, μορφές κατανεμημένης διαχείρισης και αποκεντρωμένες λύσεις ανακύκλωσης και πρακτικές, όπως η ανακύκλωση γκρι νερού (grey water) και η εξοικονόμηση νερού εν γένει. Το άρθρο καταλήγει με την παρουσίαση των δομικών στοιχείων ενός πολυσθενούς και, κατά βάση, ευρετικού μοντέλου για την προοπτική διερεύνηση μιας νέας πολιτικής για το αστυκό νερό με αναφορά σε συγκεκριμένα σενάρια, διαδικασίες υλοποίησης και συμπληρωματικές δραστηριότητες. Στόχος του άρθρου είναι να συμβάλλει στον γενικότερο επιστημονικό διάλογο, ως προς τη διαμόρφωση ενός πολυεπίπεδου μηχανισμού που θα συγκροτεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αστυκών υδατικών πόρων, αλλά και να διερευνήσει τις συγκροτησιακές προϋποθέσεις σχεδιασμού και εφαρμογής καινοτόμων και ολοκληρωμένων πολιτικών για το αστυκό νερό.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-12-2015

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αγγελάκης Α., & Γεωργαντάς Η. (2015). Κλίμακες παρέμβασης στις υποδομές νερού της πόλης: ανιχνεύοντας το νέο παράδειγμα πολιτικής. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (22), 29–68. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.362

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα