Αστική μορφή και μεταβολικές ροές. Παράγοντες και εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού: πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη

Συγγραφείς

  • Γεωργία Γεμενετζή

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.341

Λέξεις-κλειδιά:

Αστική μορφή, Μεταβολικές ροές, Σύστημα δεικτών, Πολεοδομικός σχεδιασμός

Περίληψη

Η εργασία στοχεύει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου συσχέτισης της αστικής μορφής και των μεταβολικών ροών (χρήσης των φυσικών πόρων). Απώτερος στόχος είναι το πλαίσιο αυτό να αποτελέσει τη βάση για τη βελτίωση του πολεοδομικού σχεδιασμού μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών αστικών μορφών που θα είναι περισσότερο αποτελεσματικές στη διαχείριση των φυσικών πόρων. Το κύριο αντικείμενο της έρευνας είναι η εισαγωγή και επεξεργασία μιας σειράς δεικτών και εργαλείων που αναφέρονται στη διάγνωση της αστικής μορφής και των μεταβολικών ροών, με σκοπό τον εντοπισμό των παραγόντων της αστικής μορφής που έχουν σημαντική επίδραση στη χρήση των -αναγκαίων για την καθημερινή λειτουργία του αστικού συστήματος- φυσικών πόρων. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης αποτελεί το εμπειρικό πεδίο για την πιλοτική εφαρμογή της μεθοδολογίας.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-06-2015

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γεμενετζή Γ. (2015). Αστική μορφή και μεταβολικές ροές. Παράγοντες και εργαλεία για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού: πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (20), 32–65. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.341

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα