Το Μετρό και η πόλη της Θεσσαλονίκης: επιπτώσεις στην αστική και εργασιακή γεωγραφία

Συγγραφείς

  • Στέλιος Γκιάλης
  • Βύρων Κοτζαμάνης
  • Κωνσταντίνα-Δήμητρα Σαλάτα

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.262

Λέξεις-κλειδιά:

Μετρό, Περιοχές γειτνίασης σταθμών, Αστική και εργασιακή γεωγραφία, Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στις περιοχές εξυπηρέτησης των σταθμών του υπό-κατασκευή Μετρό Θεσσαλονίκης και η ανάλυση, με βάση και τη διεθνή εμπειρία, των πιθανών επιπτώσεων που η νέα αυτή υποδομή θα επιφέρει στην αστική και εργασιακή γεωγραφία καθώς και στις χρήσεις γης στην πόλη. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται και αναλύονται στοιχεία για τον πληθυσμό, την κοινωνικο-επαγγελματική δομή του και την κατοικία, με ελάχιστο επίπεδο ανάλυσης αυτό των Ταχυδρομικών Κωδικών. Η εργασία καταλήγει σε κάποιες αρχικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του Μετρό στις επιμέρους υπο-περιοχές της Θεσσαλονίκης, εκκινώντας από τις περιοχές της Δυτικής Εισόδου και καταλήγοντας στα ανατολικά όρια με τους Δήμους Καλαμαριάς και Πυλαίας. Αναδεικνύει δε, ότι το Μετρό θα ενδυναμώσει νέες τάσεις όπως η τριτογενοποίηση και η επανασυγκέντρωση μεσοαστικών στρωμάτων. Παράλληλα, θα ενισχύσει υπάρχουσες δυναμικές "εκδίωξης" των εργατικών στρωμάτων και παραδοσιακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το κέντρο της πόλης, καθώς θα οδηγήσει σε περαιτέρω κερδοσκοπία επί της γης, φαινόμενο συμβατό με την αντίστοιχη εμπειρία πληθώρας Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών πόλεων με Μετρό.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2012

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γκιάλης Σ., Κοτζαμάνης Β., & Σαλάτα Κ.-Δ. (2012). Το Μετρό και η πόλη της Θεσσαλονίκης: επιπτώσεις στην αστική και εργασιακή γεωγραφία. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (17), 164–193. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2012.262

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)