Μοντέλο διαχειρίσης δημοτικού κτηματολογίου σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με την βοήθεια στατιστικής ανάλυσης

Συγγραφείς

  • Απόστολος Αρβανίτης
  • Πέρυ Λαφαζάνη
  • Συμεών Μισιρλόγλου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.233

Λέξεις-κλειδιά:

Δημοτικό Κτηματολόγιο, Δημοτική περιουσία, Διαχείριση ακινήτων, Στατιστική ανάλυση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)

Περίληψη

Η διερεύνηση ενός μοντέλου εφαρμογής Δημοτικού Κτηματολογίου και η ανάπτυξη μίας ανάλυσης, μέσω ενός λογισμικού στατιστικής και ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS), με σκοπό την εύρεση του εν λόγω μοντέλου το οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, είναι το κύριο αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας. Η πολλαπλή γραμμική Παλινδρόμηση βοηθάει στην ανάλυση της σχέσης μιας ποσοτικής μεταβλητής (εξαρτημένης) με ένα σύνολο άλλων ερμηνευτικών μεταβλητών (ανεξάρτητων).

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκε στο SPSS (λογισμικό στατιστικής ανάλυσης) η μέθοδος της "Βηματικής" Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης, η οποία έδειξε ότι ένα μοντέλο πέντε (5) ανεξάρτητων μεταβλητών είναι ικανό για την εφαρμογή ενός Δημοτικού Κτηματολογίου. Πρόκειται για τις μεταβλητές: Διερεύνηση Ιδιοκτησιακών προβλημάτων, Συγκρότηση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών και Κτηματολογικού Συστήματος Πληροφοριών, Οικονομική στήριξη από τον Φορέα, Διερεύνηση και Επίλυση Νομικών προβλημάτων, Διαμόρφωση Τεχνικών Διαδικασιών.

Η θετική συσχέτιση τους με την εξαρτημένη μεταβλητή σημαίνει ότι θετική αύξηση των τιμών των παραπάνω ανεξάρτητων μεταβλητών επιδρά θετικά στην εξαρτημένη μεταβλητή (Δημοτικό Κτηματολόγιο). Επομένως, για την ύπαρξη ενός Δημοτικού Κτηματολογίου, πρέπει να υπάρχουν (με τους συντελεστές που προκύπτουν από την εξίσωση  Πολλαπλής Γραμμικής Παλινδρόμησης) οι παραπάνω μεταβλητές που παρουσιάζουν θετική συσχέτιση με το Δημοτικό Κτηματολόγιο.

Τέλος και για την καλύτερη οπτικοποίηση του στατιστικού αποτελέσματος, εφαρμόστηκε μία αντίστοιχη διαδικασία για την πολλαπλή γραμμική Παλινδρόμηση σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών και συγκεκριμένα στο ArcGIS (εκδ. 9.3.1).

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2010

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αρβανίτης Α., Λαφαζάνη Π., & Μισιρλόγλου Σ. (2010). Μοντέλο διαχειρίσης δημοτικού κτηματολογίου σε περιβάλλον Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με την βοήθεια στατιστικής ανάλυσης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (14), 30–63. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.233