Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης

Συγγραφείς

  • Παναγιώτης Ζεντέλης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146

Λέξεις-κλειδιά:

Ακίνητη Περιουσία του Δημοσίου (ΑΠΔ), Κατεχόμενη ΑΠΔ, Εκποίηση ΑΠΔ, Βάσεις δεδομένων, Εθνικό Κτηματολόγιο

Περίληψη

Το βασικότερο πρόβλημα της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου (ΑΠΔ) είναι η αυθαίρετη καταπάτησή της. Προς επίλυση του προβλήματος αυτού ίσχυσε διαχρονικά ένα εξελισσόμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο σκοπούσε, με παρόμοιες προϋποθέσεις στην εκποίηση της κατεχόμενης ΑΠΔ στους αυθαίρετους καταπατητές. Παρ’ όλα αυτά μέχρι σήμερα το πρόβλημα αυτό δεν έχει επιλυθεί παρά τις πολλές και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες. Σήμερα η σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου θέτει ένα μέγιστο περιοριστικό χρονικό όριο για την προστασία της γνωστής ΑΠΔ αλλά και της προοδευτικά αποκαλυπτόμενης.

Η παρούσα ερευνητική εργασία εκπονήθηκε προκειμένου το πρόβλημα της κατεχόμενης ΑΠΔ αιτιολογημένα να επιλυθεί μόνιμα. Κατ’ αρχήν στην εργασία αντλούνται χρήσιμα συμπεράσματα από την ανάλυση του μέχρι σήμερα νομικού πλαισίου εκποίησης της ΑΠΔ. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αριθμητικά δεδομένα και η γεωγραφική απεικόνιση της κατεχόμενης ΑΠΔ, ώστε να γνωρίζουμε σε επίπεδο νομού τι πρόκειται σε αριθμό, μέγεθος, έκταση και θέση να εκποιηθεί. Ακολούθως διατυπώνονται οι κανόνες εκποίησης της κατεχόμενης ΑΠΔ, που περιλαμβάνουν προϋποθέσεις, αρχές, κριτήρια και διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των μέτρων και να υπάρξει η δυνατότητα ασφαλούς εκτίμησης των με υψηλή βεβαιότητα προσδοκώμενων εσόδων.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2005

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ζεντέλης Π. (2005). Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (7), 34–61. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2005.146

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα