Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Κατεχόμενη ακίνητη περιουσία του Δημοσίου: γεωγραφική απεικόνιση και κανόνες εκποίησης Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF