Η δηµοκρατικότητα του σχεδιασµού του χώρου και η αµφισβήτηση του ορθολογικού "µοντέλου"

Συγγραφείς

  • Λουδοβίκος Βασενχόβεν

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2002.59

Λέξεις-κλειδιά:

Πολεοδοµία, Χωροταξία, Ορθολογισµός, Σχεδιασµός

Περίληψη

Ο ορθολογικός σχεδιασµός έχει αµφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την αποτελεσµατικότητα, εφικτότητα και δηµοκρατικότητα του. Η εµφάνιση του στις δεκαετίες του 1960 και 1970 συνοδεύτηκε από ατυχείς ισχυρισµούς καθολικότητας και επιστηµονικής αντικειµενικότητας. Η αµφισβήτηση προήλθε τόσο από νεοφιλελεύθερες θέσεις, όσο και από προοδευτικές αντιλήψεις, που επισήµαναν την έλλειψη πολιτικής ιδεολογίας και κοινωνικής ευαισθησίας. Όµως το έλλειµµα επαφής µε τους πολίτες και συνεργασίας µε την κοινωνία δεν χρειάζεται εγκατάλειψη του βασικού ορθολογικού προτύπου και προσφυγή σε λογικές ιδιωτικής οικονοµίας και αρχές marketing.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2002

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Βασενχόβεν Λ. (2002). Η δηµοκρατικότητα του σχεδιασµού του χώρου και η αµφισβήτηση του ορθολογικού "µοντέλου". Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (1), 30–49. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2002.59

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα