Δυναμικές και σχεδιασμός κέντρων στην πόλη των επόμενων δεκαετιών - προς συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά σχήματα;

Συγγραφείς

  • Αθανάσιος Αραβαντινός

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2002.58

Λέξεις-κλειδιά:

Πολεοδοµικός σχεδιασµός, Κέντρα πόλεων, Κεντρικές λειτουργίες, Αστική διακυβέρνηση, Μέλλον πόλεων, Κέντρα ευρύτερης Αθήνας

Περίληψη

Και στο παρελθόν και σήµερα αλλά και στο µέλλον τα κέντρα των πόλεων παρά τις ποικίλες κρίσεις που υπέστησαν και υφίστανται, πιστεύεται ότι θα εξακολουθήσουν να διαδραµατίζουν έναν πρωταρχικό ρόλο, όχι µόνο σε τοµείς αναπτυξιακούς αλλά ιδιαίτερα σε πολιτιστικούς, κοινωνικούς και επικοινωνιακούς. Το µέλλον τους συναρτάται µε το µέλλον των πόλεων στις οποίες θα υπάρχουν ανταγωνιστικές σχέσεις ανάµεσα σε "σενάρια" (α) διατήρησης υφισταµένων ταυτοτήτων και δοµών, (β) καινοτοµιών και κυρίως (γ) τάσεων ανατροπής καταστάσεων. Μια αναφορά στην περίπτωση της πρωτεύουσας της Ελλάδος δείχνει την ποικιλία αλλά και αναποτελεσµατικότητα των µέχρι σήµερα προτάσεων οργάνωσης της πόλης και των κέντρων. Υπάρχει ανάγκη να εξασφαλιστεί η εφικτότητα του σχεδιασµού. Η "αστική διακυβέρνηση" (urban governance) αποτελεί µια ελπίδα προς αυτή την κατεύθυνση. Το ουσιαστικό πάντως χωρικό µοντέλο ανάπτυξης των κέντρων σε κάθε πόλη θα είναι µοναδικό γι’ αυτήν και συναρτάται από τις ειδικές συνθήκες, το σχεδιασµό της και κυρίων από τον ανθρώπινο παράγοντα (πολιτικοί, πολεοδόµοι, πληθυσµός).

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2002

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αραβαντινός Α. (2002). Δυναμικές και σχεδιασμός κέντρων στην πόλη των επόμενων δεκαετιών - προς συγκεντρωτικά ή αποκεντρωτικά σχήματα;. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (1), 6–29. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2002.58

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα