Χωροθέτηση ανεμογεννητριών ελαχιστοποιώντας την οπτική όχληση

Συγγραφείς

  • Σταθάκης, Δημήτρης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.338

Λέξεις-κλειδιά:

ΑΠΕ, Μελέτη λεκάνης ορατότητας, Ανεμογεννήτρια, Τοπίο, Ισοπτική

Περίληψη

Σκοπός του άρθρου είναι να δείξει ότι μπορούν να βρεθούν ζώνες χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων με κριτήριο την κατά το δυνατόν λιγότερη οπτική όχληση στο τοπίο. Η διαδικασία αυτή είναι μακροσκοπική, από πάνω προς τα κάτω, σε αντιδιαστολή με το ισχύον ειδικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ που εξετάζει ad hoc αδειοδοτήσεις, δημιουργώντας δυναμική από κάτω προς τα πάνω. Η προτεινόμενη μέθοδος βασίζεται στην έννοια των ισοπτικών, δηλαδή ζωνών ίσης απόστασης παρατήρησης. Η μέθοδος εφαρμόζεται στη νήσο Άνδρο. Προκύπτει ότι πραγματικά εντοπίζονται ζώνες με διαβαθμισμένες επιπτώσεις στο τοπίο. Οι ζώνες αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε επίπεδο τοπικού σχεδιασμού για να κατευθύνουν τις επενδύσεις ΑΠΕ σε περιοχές με τη λιγότερη υποβάθμιση στο τοπίο.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σταθάκης, Δημήτρης. (2014). Χωροθέτηση ανεμογεννητριών ελαχιστοποιώντας την οπτική όχληση. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 124–139. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.338

Most read articles by the same author(s)