Αξιολόγηση των επιπτώσεων της δόμησης στο τοπίο της Κνωσού

Συγγραφείς

  • Σταθάκης, Δημήτρης
  • Φαρασλής, Γιάννης
  • Σηφάκη, Αγάπη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.337

Λέξεις-κλειδιά:

Τοπίο, Κνωσός, Αστική εξάπλωση, Στερεοσκοπική ανάλυση, Μελέτη λεκάνης ορατότητας, Ισοπτικές ζώνες

Περίληψη

Η αλλοίωση των πολιτιστικών και φυσικών τοπίων απασχολεί τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το παρόν άρθρο εστιάζει στη μέτρηση της διαχρονικής μεταβολής της δόμησης γύρω από το αρχαιολογικό μνημείο της Κνωσού. Συγκεκριμένα, η εξέλιξη της δόμησης καταγράφεται με στερεοσκοπικά ζεύγη αεροφωτογραφιών δύο διαφορετικών ημερομηνιών. Η καταγραφή γίνεται τόσο σε δύο όσο και σε τρεις διαστάσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υφίσταται οπτική υποβάθμιση του πολιτιστικού τοπίου της Κνωσού λόγω δόμησης και πώς εξελίσσεται αυτή διαχρονικά. Από την ανάλυση προκύπτει ότι τις τρεις δεκαετίες που πέρασαν η δομημένη επιφάνεια στην περιοχή μελέτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 50%, με περίπου τα δύο τρίτα αυτής να λαμβάνει χώρα στον εκτός σχεδίου χώρο. Ταυτόχρονα, η ανάλυση ορατότητας έδειξε ότι περίπου τα μισά από τα νέα κτίρια έχουν οπτική επαφή με το μνημείο. Συνολικά προκύπτει πως η αρκετά έντονη αυτή αύξηση πλήττει την ακεραιότητα του τοπίου της περιοχής. Η υποβάθμιση εμποδίζει την ένταξη του μνημείου στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το άρθρο κλείνει με προτάσεις για το πώς η μέθοδος διερεύνησης της οπτικής όχλησης μπορεί να εφαρμοστεί επιχειρησιακά στον πολεοδομικό σχεδιασμό με στόχο την προστασία του τοπίου.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σταθάκης, Δημήτρης, Φαρασλής, Γιάννης, & Σηφάκη, Αγάπη. (2014). Αξιολόγηση των επιπτώσεων της δόμησης στο τοπίο της Κνωσού. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 106–123. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.337

Most read articles by the same author(s)