Περιαστικό τοπίο στην Ελλάδα: απειλές και προοπτικές

Συγγραφείς

  • Αριστείδης Σαπουνάκης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.335

Λέξεις-κλειδιά:

Περιαστικό τοπίο, Αστική ανάπτυξη, Αστική διάχυση, Χρήση γης, Αλλοίωση του τοπίου

Περίληψη

Η προσέγγιση της ποιότητας του τοπίου στην Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρά κενά τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής έρευνας στα Πανεπιστήμια και επεξεργασίας πολιτικών από πλευράς διοίκησης, όσο και σε επίπεδο ‘απλού κατοίκου’ και κοινής γνώμης. Οι λίγες πρόσφατες έρευνες ανέδειξαν τον κίνδυνο μη αναστρέψιμης υποβάθμισης του τοπίου της χώρας. Η εργασία εστιάζει στην παθολογία του περιαστικού τοπίου ως πλέον ευάλωτου στις πιέσεις της αστικής ανάπτυξης και, διερευνώντας τη διεθνή αλλά και την ελληνική εμπειρία, προτείνει μια βάση για την συστηματική προσέγγιση των απειλών που δέχεται με στόχο την πρόληψη η/και την αντιμετώπισή τους.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2014

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σαπουνάκης Α. (2014). Περιαστικό τοπίο στην Ελλάδα: απειλές και προοπτικές. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (19), 58–79. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2014.335