Υποδομές στην Ελλάδα: μια αποτίμηση των ενισχύσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 1989-2006

Συγγραφείς

  • Βασίλης Αυδίκος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.265

Λέξεις-κλειδιά:

Βασικές υποδομές, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ), Μεταφορές, Περιβάλλον, Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες

Περίληψη

Το άρθρο επιχειρεί μια ανασκόπηση της συνεισφοράς των κοινοτικών ενισχύσεων στον τομέα των βασικών υποδομών (Μεταφορές, Περιβάλλον, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Υγεία–Πρόνοια, Πολιτισμός) στην Ελλάδα από το Α΄ ΚΠΣ 1989-1993 (και τα ΜΟΠ 1986-1989) μέχρι και το Γ΄ ΚΠΣ 2000-2006. Σκοπός του άρθρου δεν είναι να αποτιμήσει την πορεία των κοινοτικών ενισχύσεων στις υποδομές με λεπτομέρεια, αλλά να δώσει μια συνολική και συνοπτική εικόνα αυτής. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή και κάποιες θεωρητικές παραδοχές, αναλύονται οι στόχοι του προγραμματισμού της κάθε προγραμματικής περιόδου για τις υποδομές στο οριζόντιο επίπεδο των τομεακών τους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ), καθώς και τα αποτελέσματα της υλοποίησής τους. Στο τελευταίο μέρος υπάρχει μια συμπερασματική ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι ενισχύσεις για τις υποδομές, και κυρίως στις μεταφορικές υποδομές, η οποία ανοίγει τον διάλογο για τον εντοπισμό των (πολιτικών) αιτιών, αφού πολλά από τα προβλήματα υφίστανται ακόμη και σήμερα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2013

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αυδίκος Β. (2013). Υποδομές στην Ελλάδα: μια αποτίμηση των ενισχύσεων των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης 1989-2006. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (18), 66–93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2013.265