Εμπειρικά συμπεράσματα από τα ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ σε σχέση με την ύπαιθρο χώρα: ο σχεδιασμός αντιμέτωπος με την "εκτός σχεδίου δόμηση"

Συγγραφείς

  • Γιάννης Καρανίκας

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.224

Λέξεις-κλειδιά:

Τοπικά χωρικά σχέδια (ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ), Ύπαιθρος χώρα, Εκτός σχεδίου δόμηση

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η συγκέντρωση συμπερασμάτων ως απόσταγμα από την εμπειρία μιας συγκεκριμένης ομάδας μελέτης, που με την ίδια σύνθεση και μεθοδολογία ολοκλήρωσε την εκπόνηση ενός μεγάλου σχετικά αριθμού ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας με ποικίλα χωρικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά.

Η θεώρηση εστιάζεται στον εκτός των οικισμών και πόλεων χώρο και, όπως είναι αναμενόμενο, αντιμετωπίζει το θεσμικό καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, καθεστώς που τοποθετείται αντιδιαμετρικά σε κάθε αντίληψη σχεδιασμού, προστασίας του περιβάλλοντος και του τοπίου. Εντοπίζονται οι κυριότερες αδυναμίες των ΣΧΟΟΑΠ προς έναν ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό που ανταποκρίνεται στο σύνθετο φυσικό και κοινωνικό υπόβαθρο.

Τέλος, προτείνεται ο εμπλουτισμός του θεσμού με μηχανισμούς ρυθμίσεων που διαμορφώνουν με ευελιξία μια δυνατότητα παρέμβασης στον εκτός οικιστικών περιοχών χώρο με χρήση γνωστών μεθόδων τοπικού σχεδιασμού.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-05-2010

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καρανίκας Γ. (2010). Εμπειρικά συμπεράσματα από τα ΣΧΟΟΑΠ – ΓΠΣ σε σχέση με την ύπαιθρο χώρα: ο σχεδιασμός αντιμέτωπος με την "εκτός σχεδίου δόμηση". Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (13), 4–29. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2010.224

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα