Η αστικοποίηση και η πρόκληση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων

Συγγραφείς

  • Bernard Drobenko

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1886

Λέξεις-κλειδιά:

Φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, Αστικές πολιτικές, Αστικοποίηση, Οικολογικό αποτύπωμα

Περίληψη

Μετά την έκθεση Meadows, διάφορες επιστημονικές ομάδες, διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ έχουν καθορίσει την κατάσταση του πλανήτη Γη και τον τρόπο με τον οποίο αλλάζει. Στην εποχή της λεγόμενης Ανθρωπόκαινου αμφισβητείται η ικανότητα του ανθρώπινου είδους, το οποίο είναι υπεύθυνο για αυτό το σημείο καμπής, να διαιωνίσει τις κύριες ισορροπίες και τις συνθήκες διαβίωσης στη Γη, καθώς και την κατοικησιμότητά της. Λόγω της σχέσης μεταξύ ανθρώπου και οικοσυστημάτων, το αστικό περιβάλλον είναι ακριβώς το κατάλληλο πεδίο για να εκτιμηθούν οι δυνατότητες. Με το οικολογικό αποτύπωμα είναι δυνατόν να μετρηθεί αυτή η επίπτωση, καθώς και η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων και η βιοϊκανότητά τους, τα οποία αποτελούν κομβικά σημεία για κάθε ανάλυση που ενσωματώνει τόσο το περιβάλλον, όσο και τη θέση του ανθρώπου. Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις ευθύνες μας και την ανάγκη για δράση. Μια γρήγορη επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης δείχνει ότι η επικρατούσα σκέψη και οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνές, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που τίθενται. Απαιτείται διαρθρωτική αναθεώρηση των προσεγγίσεων. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επανεξετάσουμε την ανθρώπινη σκέψη και δράση και να αναπτύξουμε μια «βιοσοφία» για να καταστήσουμε τη Γη κατοικήσιμη. Αποκαλύπτεται η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση, τόσο εγκάρσια, όσο και οριζόντια, βασισμένη σε δύο βασικά στοιχεία: την ισορροπία των οικοσυστημάτων και τις συνθήκες διαβίωσης των ειδών, συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Δημοσιευμένα

01-06-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Drobenko, B. (2023). Η αστικοποίηση και η πρόκληση της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (37), 67–93. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1886

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα