Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA) 43ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Jyvaskyla, 27-31 Αυγούστου 2003. Περιφέρειες, Κέντρα και Χωρική Ανάπτυξη στην Νέα Ευρώπη

Συγγραφείς

  • Ψυχάρης, Ιωάννης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.102

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-11-2003

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ψυχάρης, Ιωάννης. (2003). Ευρωπαϊκό Τμήμα της Διεθνούς Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης European Regional Science Association (ERSA) 43ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Jyvaskyla, 27-31 Αυγούστου 2003. Περιφέρειες, Κέντρα και Χωρική Ανάπτυξη στην Νέα Ευρώπη. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (3), 160–163. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2003.102

Τεύχος

Ενότητα

Σταυροδρόμια του Σχεδιασμού

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>