Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό

Συγγραφείς

  • Κώστας Ρόντος
  • Νικόλαος Ναγόπουλος
  • Νικόλαος Πανάγος
  • Μαρία-Ελένη Συρμαλή

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.865

Λέξεις-κλειδιά:

Πρόσφυγες, Μετανάστες, Λέσβος, Προσφυγικές ροές

Περίληψη

Στη σύγχρονη κοινωνία, χωρίς υπερβολές, οι ανθρώπινες ροές αποτελούν ένα σύνθετο δημογραφικό και κοινωνικο-οικονομικό φαινόμενο με τεράστιες συνέπειες τόσο για τις περιοχές προέλευσης όσο και για τις περιοχές υποδοχής. Από τη ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών των τελευταίων ετών προκλήθηκε ένα κρίσιμο κοινωνικό ζήτημα στους τόπους υποδοχής με ιδιαίτερη έμφαση στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. H παρούσα μελέτη σκιαγραφεί ακριβώς αυτή την κατάσταση, δηλαδή την καθημερινότητα και τις γενικότερες επιδράσεις που έχει η ζωή στο νησί της Λέσβου, το οποίο δέχεται τη μεγαλύτερη ροή προσφύγων και μεταναστών μεταξύ των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, μέσα από τον τρόπο που αναγνωρίζουν, προσλαμβάνουν και αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι κάτοικοι το φαινόμενο. Η άποψη και η πρόθεση των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας συμβάλλει αποφασιστικά, ώστε να κριθούν ως αποτελεσματικά ή όχι τα μέτρα ενταξιακής πολιτικής που εφαρμόζει η Πολιτεία, αλλά και για την ποιότητα και την επιτυχία συγκεκριμένων προγραμμάτων ένταξης που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση ως προς το ενδεχόμενο  εφαρμογής τους. Βάσει των ανωτέρω, καθίσταται εμφανής η αναγκαιότητα μιας δέσμης χωροταξικών, νομικών, και  κοινωνικών μέτρων, καθώς και εκπαιδευτικής πολιτικής, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μη διατρέχουν κοινωνικούς κινδύνους.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2021

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ρόντος Κ., Ναγόπουλος Ν., Πανάγος Ν., & Συρμαλή Μ.-Ε. (2021). Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Λέσβο: διερεύνηση της πρόσληψης του φαινομένου από τον τοπικό πληθυσμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 133–155. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.865

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα