Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις

Συγγραφείς

  • Ιφιγένεια Κόκκαλη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.862

Λέξεις-κλειδιά:

Εθνο-πολιτισμική ποικιλότητα, Μετανάστευση, Διαφορετικότητα, Πληθυσμός, Αστικός χώρος, Πόλη και μετανάστευση, Μεθοδολογικός εθνικισμός, Παγκόσμιες μεταναστευτικές ροές

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια, πολύς λόγος γίνεται για τη λεγόμενη «ποικιλότητα» των κατοίκων των πόλεων, η οποία νοείται ως η εξαιρετική διαφοροποίηση στις προελεύσεις, τις εθνικότητες, τις κουλτούρες, τις θρησκείες, και τις γλώσσες των πληθυσμών των πόλεων της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης, ως και η διαφοροποίηση που συνδέεται με το φύλο, τον τρόπο ζωής, και την κοινωνικοοικονομική διαστρωμάτωση. Το άρθρο επιχειρεί την αρχαιολογία της χρήσης του όρου «ποικιλότητα» στη μελέτη της πόλης και της μετανάστευσης, αναζητώντας το πώς εδραιώθηκε η χρήση του νέου λεξιλογίου. Διερευνάται η εγκυρότητα του ισχυρισμού ότι η ποικιλότητα των πόλεων σήμερα είναι η πιο σημαντική από ποτέ, επισημαίνοντας ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ποικιλότητα σήμερα ρυθμίζεται από το (χρονικό) πλαίσιο μέσα στο οποίο εξετάζεται η μεταβολή της. Εξάλλου, το άρθρο εξετάζει κριτικά την πεποίθηση ότι η ποικιλότητα των πόλεων αυξάνεται επειδή αυξάνεται η παγκόσμια μετανάστευση, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα πρόσφατων συγκριτικών ερευνών για την εξέλιξη των παγκόσμιων μεταναστευτικών

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-02-2021

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Κόκκαλη Ι. (2021). Μετανάστευση και εθνοπολιτισμική «ποικιλότητα» των ευρωπαϊκών πόλεων: εννοιολογικές και μεθοδολογικές επισημάνσεις. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (32), 59–82. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2021.862

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα