Οικονομική μεγέθυνση και μεταφορική δραστηριότητα

Συγγραφείς

  • Βασίλειος Προφυλλίδης
  • Γεώργιος Ν. Μποτζώρης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.359

Λέξεις-κλειδιά:

ΑΕΠ, Μεταφορική ζήτηση, Ελαστικότητες, Διασύνδεση/Αποσύνδεση

Περίληψη

Στην εργασία αυτή καταρχήν διερευνάται η επιρροή του ΑΕΠ στην επιβατική και εμπορευματική δραστηριότητα των χερσαίων μεταφορών και προτείνονται μαθηματικές σχέσεις μεταξύ ΑΕΠ και μεταφορικής δραστηριότητας για διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επιδιώκεται η διακριτοποίηση μεταξύ χωρών με υψηλό και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ και μελετάται η διαφοροποίηση του αντίστοιχου επιπέδου μεταφορικής δραστηριότητας. Προσδιορίζεται ο βαθμός αποσύνδεσης ή διασύνδεσης μεταξύ οικονομικής μεγέθυνσης και επιβατικής/εμπορευματικής δραστηριότητας για κάθε χώρα και καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη για την περίοδο 1995-2010. Εντοπίζονται έτσι οι χώρες στις οποίες έχει επιτευχθεί η αποσύνδεση μεταξύ ΑΕΠ και μεταφορικής δραστηριότητας, οι χώρες οι οποίες είναι στο κατώφλι μιας τέτοιας αποσύνδεσης, καθώς και οι χώρες στις οποίες εξακολουθεί η εξέλιξη των μεταφορών να σχετίζεται άμεσα με την οικονομική μεγέθυνση. Η όλη ανάλυση επιτρέπει να υπολογισθούν οι τιμές ελαστικότητας της μεταφορικής δραστηριότητας ως προς το ΑΕΠ και έτσι να εκτιμηθεί η επιρροή μιας ενδεχόμενης αύξησης ή μείωσης του ΑΕΠ στη μεταφορική δραστηριότητα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-09-2015

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Προφυλλίδης Β., & Μποτζώρης Γ. Ν. (2015). Οικονομική μεγέθυνση και μεταφορική δραστηριότητα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (21), 107–137. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.359

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα