Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Συγγραφείς

  • Ελένη Ανδρικοπούλου
  • Χριστίνα Κακδέρη
  • Γρηγόρης Καυκαλάς
  • Αναστασία Τασοπούλου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340

Λέξεις-κλειδιά:

Χωρική ανάπτυξη, Οικονομική κρίση, Περιφερειακή ανθεκτικότητα, Δυτική Μακεδονία

Περίληψη

Το άρθρο, με βάση τα ευρήματα συνεχιζόμενης έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON, αναπτύσσει το επιχείρημα ότι, όπως αποδεικνύουν οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών περιφερειών, στην προσπάθεια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας με αξιοποίηση των ιδιαίτερων τοπικών χαρακτηριστικών. Στις πρώτες δυο ενότητες υποστηρίζεται η άποψη ότι γενικές συνταγές και θεραπείες, παρά την έλξη που ασκούν σε ερευνητές και πολιτικούς, δεν είναι πάντα κατάλληλες για όλες τις μορφές περιφερειακών οικονομιών. Οι δυο επόμενες ενότητες, εστιάζουν στην περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα των ιστορικών διαδρομών, των κοινωνικών δομών και των γεωγραφικών χαρακτηριστικών, ως τους κύριους παράγοντες της περιφερειακής ανθεκτικότητας. Το άρθρο καταλήγει ότι ο  σχεδιασμός κατάλληλων και αποτελεσματικών δράσεων και πολιτικών προϋποθέτει αφενός το μετασχηματισμό βαθειά ριζωμένων δομών και αφετέρου την κοινωνική ενεργοποίηση και συμμετοχή για τη διαμόρφωση και υποστήριξη συλλογικών οραμάτων και πρωτοβουλιών.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-06-2015

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Ανδρικοπούλου Ε., Κακδέρη Χ., Καυκαλάς Γ., & Τασοπούλου Α. (2015). Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (20), 4–31. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2015.340

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα