Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων

μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα

Συγγραφείς

  • Αγγελική Αντωνοπούλου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794

Λέξεις-κλειδιά:

Παραλιακό μέτωπο, Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, Αστική αναγέννηση, Ελευσίνα, Βιομηχανική περιοχή

Περίληψη

Το παρόν άρθρο στοχεύει στην αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ σχεδιασμού και διαχείρισης των παράκτιων αστικών τόπων μέσα από μια συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέγεται το παράκτιο μέτωπο της Ελευσίνας, το οποίο έχει μετατραπεί τελευταία σε υποδοχέα βιομηχανικών και λιμενικών χρήσεων και πάσχει όσον αφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποβάθμιση αυτή που υφίσταται, μελετώνται καταρχάς το ζήτημα και οι αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων χώρων, η οποία επιχειρεί μέσα από νομοθετικά πλαίσια να επανακαθορίσει τη σχέση στεριάς–θάλασσας και να αναδιαμορφώσει το ρόλο του τμήματος που παρεμβάλλεται μεταξύ τους. Στη συνέχεια προσεγγίζεται ο όρος της αστικής αναγέννησης και διερευνάται πώς αυτή μπορεί να οδηγήσει σε συνολική αναδιάρθρωση των υποβαθμισμένων παράκτιων τόπων σε ποικίλους τομείς (κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς). Μέσω της μελέτης εφαρμοσμένων πρακτικών αστικής αναγέννησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιομηχανικών κατά βάση, παράκτιων τόπων και λαμβάνοντας υπόψη όλα εκείνα τα στοιχεία αλλοίωσης της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας της περιοχής μελέτης, προτείνονται τα αντίστοιχα μέτρα που θα διατηρήσουν και θα αναδείξουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της και θα την καταστήσουν ξανά ενεργή στη ζωή της πόλης και των κατοίκων της.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

02-01-2023

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αντωνοπούλου Α. (2023). Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων αστικών τόπων: μελέτη περίπτωσης: η παράκτια Ελευσίνα. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (36), 86–129. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2023.1794

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα