Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό

Συγγραφείς

  • Μαργαρίτα Αγγελίδου
  • Ευστράτιος Στυλιανίδης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255

Λέξεις-κλειδιά:

Πολεοδομικός, Χωροταξικός,, Σχεδιασμός, Πολιτική, Έξυπνη πόλη

Περίληψη

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί να διακρίνει τη σχέση ευφυών (έξυπνων) πόλεων και χωρικού σχεδιασμού, τόσο στο στρατηγικό επίπεδο του σχεδιασμού, όσο και στο επίπεδο των πολεοδομικών πολιτικών, δηλαδή της παρέμβασης στον χώρο με όρους φυσικού σχεδιασμού. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από σκόπιμα επιλεγμένες και τεκμηριωμένες παρατηρήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους οι ευφυείς πόλεις μπορούν να βελτιώσουν συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης και, εν συνεχεία, να συμβάλουν στη χάραξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων χωρικού σχεδιασμού. Αρχικά αναλύονται η έννοια των ευφυών πόλεων, οι λόγοι για τους οποίους ο χωρικός σχεδιασμός πρέπει να συσχετιστεί με αυτές και η πιο σύγχρονη δημοσιευμένη έρευνα στο σημείο σύγκλισής τους. Η έρευνα πεδίου επικεντρώνεται σε στοχευμένες μελέτες περίπτωσης πόλεων, που κάνουν μια οργανωμένη προσπάθεια να μετατραπούν σε ευφυείς (Σιγκαπούρη, Θεσσαλονίκη, Βιέννη, Στοκχόλμη, Βαρκελώνη, Άμστερνταμ). Για καθεμία από αυτές διερευνάται η διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό, με αναγνώριση της συμβολής στα διάφορα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού. Ακολουθεί συγκριτική ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και παρουσιάζονται δύο νέα μοντέλα χωρικών διαστάσεων ευφυούς πόλης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

01-01-2022

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αγγελίδου Μ., & Στυλιανίδης Ε. (2022). Ευφυείς πόλεις και διασύνδεση με τον χωρικό σχεδιασμό. Αειχώρος: Κείμενα Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Ανάπτυξης, (34), 37–78. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.aei.2022.1255

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα