Θεραπευτικές Πρακτικές και Χρόνιος Πόνος: Οι Σχέσεις Μεταξύ Ιατρών και Ασθενών με Μυοσκελετικά Προβλήματα

Συγγραφείς

  • Μάνος Σαββάκης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2021.851

Λέξεις-κλειδιά:

χρόνιος πόνος, ποιοτική έρευνα, σχέσεις ιατρού και ασθενή, μυοσκελετικές παθήσεις

Περίληψη

Η διάγνωση και θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων ενέχει πολλαπλές δυσκολίες διότι αρκετά συχνά η αιτιολογία ορισμένων συχνών και σοβαρών προβλημάτων τέτοιου τύπου που τις περισσότερες φορές προκαλούν χρόνιο πόνο εξαρτάται όχι μόνο από αμιγώς ιατρικούς παράγοντες ή βιολογικές προδιαθέσεις αλλά και από κοινωνικές παραμέτρους. Σκοπός της παρούσας εμπειρικής έρευνας είναι να αναζητηθούν οι παράγοντες που διαμεσολαβούν τις σχέσεις ανάμεσα σε ιατρό και ασθενή, αναφορικά με τη διάγνωση και αντιμετώπιση των χρόνιων μυοσκελετικών παθήσεων.Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη και συμμετείχαν δώδεκα άτομα. Ο τρόπος που τα υποκείμενα/συμμετέχοντες στην έρευνα αξιολογούν τη σχέση με το ιατρό τους και τις μεταξύ τους συναντήσεις θέτει δυνητικά ένα πλαίσιο κατανόησης για την πληρέστερη θεραπευτική αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2021-02-09

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σαββάκης Μ. . (2021). Θεραπευτικές Πρακτικές και Χρόνιος Πόνος: Οι Σχέσεις Μεταξύ Ιατρών και Ασθενών με Μυοσκελετικά Προβλήματα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 19(73), 126–148. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2021.851

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα