Εγκεφαλική ασυμμετρία και εκπαίδευση

Συγγραφείς

  • Φίλιππος Βλάχος
  • Γεωργία Ανδρέου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.26

Λέξεις-κλειδιά:

Εγκεφαλική ασυμμετρία, ημισφαίρια, εκπαίδευση

Περίληψη

Η μελέτη αυτή επιχειρεί την ανασκόπηση και τη συγκριτική αξιο­λόγηση των νευροβιολογικών ευρημάτων σχετικά με τον εντοπισμό των λειτουργιών του εγκεφάλου και τον ιδιαίτερο καταμερισμό των λειτουργιών αυτών στα δύο ημισφαίρια. Στόχος μας είναι να προ­σπαθήσουμε να δώσουμε απάντηση στα ερωτήματα που απασχο­λούν ιδιαίτερα όσους ασχολούνται με τις επιπτώσεις της έρευνας του εγκεφάλου στην καθημερινή ζωή και στην εκπαίδευση, υπό το φως των καθημερινά αυξανόμενων γνώσεων και πληροφοριών γύρω από το θέμα της εγκεφαλικής ασυμμετρίας. Το άρθρο καταλήγει με τη διαπίστωση ότι ο εγκέφαλος είναι ένα υψηλά ολοκληρωμένο σύ­στημα, του οποίου σπάνια ένα μέρος δουλεύει μεμονωμένα.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2009-11-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Βλάχος Φ., & Ανδρέου Γ. (2009). Εγκεφαλική ασυμμετρία και εκπαίδευση. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 14(54). https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2009.26

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα