Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα

Συγγραφείς

  • Μάνος Σαββάκης Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932

Λέξεις-κλειδιά:

ηθική, δεοντολογία, ποιοτική και ποσοτική κοινωνιολογική έρευνα

Περίληψη

Η ηθική, ως γενική, αρχική, έννοια, εδράζεται βασικά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφική πραγμάτευση και κατανόηση της ηθικής ζωής, δηλαδή της θεωρητικής αναζήτησης και της πρακτικής πραγμάτευσης της κρίσιμης διερώτησης πως «δύναται κάποιος/α να ζει ένα ηθικό βίο». Επίσης, σχετίζεται με πολλαπλούς τρόπους με ένα σύστημα κανονιστικών αρχών και κοινωνικά αποδεκτών οδηγιών που δύναται να επηρεάσουν καθοριστικά τις υπάρχουσες σκέψεις σχετικά με ατομικές επιλογές και συλλογικές προτεραιότητες.Το ζήτημα της ηθικής και δεοντολογίας στη σύγχρονη εμπειρική κοινωνιολογική/κοινωνική έρευνα (ποσοτική, ποιοτική ή μεικτή) απασχολεί με πολύ πιο έντονο, ξεκάθαρο και συστηματικό τρόπο από ότι τις προηγούμενες δεκαετίες την ερευνητική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους ακαδημαϊκούς και κοινωνικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο σε ένα σχετικά αυτοτελές τμήμα – προφανώς σε επικοινωνία με τα υπόλοιπα - ενός ερευνητικού σχεδίου δράσης.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-07-27

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σαββάκης Μ. (2023). Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στην κοινωνική έρευνα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(77), 94–112. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1932