Τόμ. 19 Αρ. 74 (2021): ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

					Προβολή του Τόμ. 19 Αρ. 74 (2021): ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τα άρθρα του τεύχους 74 επιλέχθηκαν μεταξύ αυτών παρουσιάστηκαν στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής (7th International Conference on Applied Economics ‘Competition: Analysis and Policy’) που διοργανώνει κάθε δυο χρόνια το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 20 και 21/5/2021. Το θέμα του 7ου Συνεδρίου ήταν «Ανταγωνισμός: θεωρία και πολιτική». Τα πέντε επιλεγμένα άρθρα  θίγουν διαφορετικές  πλευρές  της πολιτικής ανταγωνισμού στις αγορές  και από διαφορετικές θεωρητικές αφετηρίες: ανώτατη εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη, ανταγωνισμός και συστήματα καινοτομίας, χρηματοδοτικά εργαλεία και βιώσιμη ανάπτυξη, ανταγωνισμός και ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνής ανταγωνισμός και παγκόσμια τάξη, συγκέντρωση κεφαλαίου και ανταγωνισμός. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν επίσης εργασίες που έθιγαν και άλλες πλευρές του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας που επηρεάζουν κάθε πλευρά της οικονομικής πολιτικής.

Δημοσιευμένα: 2022-02-10