Οι επαγγελματικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Ορισμένες επισημάνσεις

Συγγραφείς

  • Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.901

Λέξεις-κλειδιά:

εκπαίδευση, συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, συλλογική δράση

Περίληψη

Η ανάλυση του συνδικαλιστικού τοπίου της Ελλάδας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη προσπάθεια. Μέρος του προαναφερόμενου συνόλου αποτελεί ο χώρος της εκπαίδευσης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες. Οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματική ομάδα παρουσιάζουν ιδιομορφίες όπως τον μεγάλο αριθμό εργαζομένων, τη μονιμότητα εργασίας, το υψηλό επίπεδο σπουδών, τη μικρή επαγγελματική αυτονομία, την κατάτμηση του συνόλου των μελών, καθώς και τη μεγάλη αναλογία γυναικών. Ζητούμενο είναι εάν και σε ποιο βαθμό οι προαναφερόμενες ιδιαιτερότητες καθορίζουν τις μορφές συλλογικής δράσης που υιοθετούν, αλλά κι αν παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις τελευταίες. Επίσης, κατά πόσο αυτές συνιστούν συγκροτημένη στρατηγική, με σκοπό να επηρεάσουν το κράτος και τις αποφάσεις του, ή απλά αποτελούν ένα σύνολο επιμεριστικών διεκδικήσεων.

 

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2022-06-06

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Αλεξανδρόπουλος Γ. (2022). Οι επαγγελματικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών. Ορισμένες επισημάνσεις. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(75), 31–54. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.901

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα