Το διαβαλκανικό εξωτερικό εμπόριο κατά την πρώτη δεκαετία της μετάβασης (1989-1999)

Συγγραφείς

  • Γιώργος Μαγούλιος

Περίληψη

Στο άρθρο εξετάζεται το εξωτερικό εμπόριο των Βαλκανικών χωρών κατά την πρώτη δεκαετία της μετάβασης 1989-1999. Ει
δικότερα διερευνώνται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των σταθεροποιητικών προγραμμάτων στο εξωτερικό εμπόριο των
Βαλκανικών χωρών, ο βαθμός ανοίγματος των οικονομιών, ο βαθμός της περιφερειακής εμπορικής ολοκλήρωσης και οι εμπορικός σχέσεις με την ΕE. Από την ανάλυση των δεδομένων συμπεραίνεται ότι η απότομη απελευθέρωση των αγορών επιδείνωσε τους όρους του εξωτερικού εμπορίου με αποτέλεσμα την αύξηση των ελειμμάτων στα εμπορικά ισοζύγια. Παρά τα βήματα που έγιναν, η περιφερειακή εμπορική ολοκλήρωση στην περιοχή της Βαλκανικής καθυστερεί, σε αντίθεση με την εμπορική ολοκλήρωση με την
Ευρωπαϊκή Ένωση που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2024-02-02

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μαγούλιος Γ. (2024). Το διαβαλκανικό εξωτερικό εμπόριο κατά την πρώτη δεκαετία της μετάβασης (1989-1999). Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 10(36). ανακτήθηκε από https://journals.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/2016

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα