Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Το διαβαλκανικό εξωτερικό εμπόριο κατά την πρώτη δεκαετία της μετάβασης (1989-1999) Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF