Συζητώντας για ‘το κομμάτι που λείπει’ και την ολοκλήρωση: φιλοσοφικές συζητήσεις στο σχολείο με τη βοήθεια της λογοτεχνίας

Συγγραφείς

  • Ουρανία Μαρία Βεντίστα
  • Μαρίτα Παπαρούση

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.589

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εξετάζει το θέμα της εισαγωγής του φιλοσοφικού διαλόγου στο δημοτικό σχολείο με εισαγωγικό ερέθισμα λογοτεχνικά κείμενα. Η φιλοσοφία με τα παιδιά, σύμφωνα με όσους ασπάζονται τις απόψεις των εμπλεκομένων στο κίνημα «Φιλοσοφία για παιδιά», συνιστά μια δυναμική διαδικασία που εμπλέκει τους συμμετέχοντες σε μια διερευνητική προσπάθεια που εξαρτάται και από την κριτική και από τη δημιουργική σκέψη, συμβάλλοντας στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών μέσα από τη γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική επικοινωνία. Στο συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα ποιοτική έρευνα, η οποία υλοποιήθηκε σε Στ' τάξη δημοτικού σχολείου με εισαγωγικό ερέθισμα το βιβλίο του S.Silverstein, Το κομμάτι που λείπει συναντά το μεγάλο Ο. Η εφαρμογή της διήρκησε τέσσερις διδακτικές ώρες και βασίστηκε στο φιλοσοφικό διάλογο γύρω από το θέμα της ολοκλήρωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι είναι δυνατόν οι μαθητές του δημοτικού να συζητήσουν γύρω από φιλοσοφικά θέματα, να διατυπώσουν δικές τους ερωτήσεις και να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2014-12-01

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Βεντίστα Ο. Μ., & Παπαρούση Μ. (2014). Συζητώντας για ‘το κομμάτι που λείπει’ και την ολοκλήρωση: φιλοσοφικές συζητήσεις στο σχολείο με τη βοήθεια της λογοτεχνίας. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2014.589

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ

Most read articles by the same author(s)