Συντακτική ομάδα

Ιδρύτρια και Διευθύντρια: Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη

Επιμελήτριες Έκδοσης: Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη & Ελένη Κονταξή, ΕΔΙΠ

Συντακτική και επιστημονική επιτροπή:

  • Αγγελική Γιαννικοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Αλεξάνδρα Ζερβού, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημoτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Μένη Κανατσούλη, Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Ανδρέας A. Καρακίτσιος, Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (σε αφυπηρέτηση)
  • Κική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Αναστασία Οικονομίδου, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Δημήτρης Πολίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Τασούλα Τσιλιμένη, Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • Βασιλική Βασιλούδη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημoτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης
  • Μαριάννα Μίσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

KEIMENA, ηλεκτρονικό περιοδικό Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 38221, Βόλος.