ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ

Οι αρθρογράφοι μπορούν να υποβάλλουν βιβλιοκριτικές. Οι βιβλιοκριτικές δεν υπόκεινται σε διαδικασία κρίσης και αποστέλλονται στο e-mail του περιοδικού keimena@uth.gr με θέμα "βιβλιοκριτική", ακολουθώντας όμως τις προδιαγραφές που απαιτούνται.