ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ - CALL FOR PAPERS

2023-09-04

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΘΡΩΝ

Το διαπανεπιστημιακό ηλεκτρονικό περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προσκαλεί ακαδημαϊκούς, ερευνητές και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο σε υποβολή επιστημονικών άρθρων με τις κάτωθι θεματικές για τα επόμενα τεύχη:

  1. Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
  2. Το Περιβάλλον στην Παιδική και Εφηβική Λογοτεχνία μετά το 2015
  3. Ελεύθερο θέμα

Γλώσσες: ελληνική-αγγλική

Διορία υποβολής: ανοιχτή έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού των υποβαλλόμενων άρθρων του εκάστοτε τεύχους.

 

CALL FOR PAPERS

The inter-university e-journal TEXTS for the Research, Theory, Criticism and Children's and Adolescent Literature Didactics of the Laboratory of Language and Culture of the University of Thessaly invites academics, researchers and anyone interested to submit scientific articles on the following topics for the following issues:

  1. Children's and Adolescent Literature in Southeastern Europe
  2. The Environment in Children's and Adolescents' Literature after 2015
  3. Free topic

Languages: Modern Greek-English

Submission deadline: open until the required number of submitted articles for each issue has been reached.