Το φεμινιστικό μεταμοντέρνο μυθιστόρημα και η διδακτική αξιοποίηση του: Ελένη ή ο κανένας της Ρέας Γαλανάκη

Συγγραφείς

  • Αλεξάνδρα Γερακίνη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2017.629

Περίληψη

Ο ρόλος που διαδραματίζει η Λογοτεχνία στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου είναι πολύ σημαντικός, ιδιαίτερα όταν η Λογοτεχνία διαβάζεται από νέους ανθρώπους που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης της προσωπικότητας τους, στην υιοθέτηση αξιών και προτύπων και στην κατασκευή της ταυτότητας τους. Καθώς οι νέοι αναγνώστες ταυτίζονται πολλές φορές με τους λογοτεχνικούς ήρωες, το φύλο των μυθοπλαστικών χαρακτήρων διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό θέσεις και αντιλήψεις όσον αφορά τις έμφυλες ταυτότητες. Τις τελευταίες δεκαετίες η λογοτεχνική φεμινιστική κριτική προσπαθεί να εξαλείψει τις ανισότητες που προκύπτουν από την ύπαρξη στερεοτυπικών αντιλήψεων στα χαρακτηριστικά και στις σχέσεις των δύο φύλων. Η εργασία εστιάζει στην ανάλυση ενός μεταμοντέρνου φεμινιστικού βιβλίου της Ρέας Γαλανάκη και στον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη με άξονα τη φεμινιστική κριτική, τις θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης και τις πολιτισμικές σπουδές.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2017-07-03

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Γερακίνη Α. (2017). Το φεμινιστικό μεταμοντέρνο μυθιστόρημα και η διδακτική αξιοποίηση του: Ελένη ή ο κανένας της Ρέας Γαλανάκη. ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2017.629

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ