Επιστροφή στα στοιχεία του άρθρου Συζητώντας για ‘το κομμάτι που λείπει’ και την ολοκλήρωση: φιλοσοφικές συζητήσεις στο σχολείο με τη βοήθεια της λογοτεχνίας Μεταφόρτωση Μεταφόρτωση PDF