ΚΕΙΜΕΝΑ Homepage Image

Σχετικά με το περιοδικό

Το  ηλεκτρονικό περιοδικό ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη  θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας, είναι ένα διαπανεπιστημιακό περιοδικό  καθώς στην συντακτική επιτροπή συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των περισσοτέρων Παιδαγωγικών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της χώρας. Τα ΚΕΙΜΕΝΑ επιδιώκουν να παρέχουν ένα βήμα έκφρασης  και διαλόγου για την Παιδική Λογοτεχνία σε θεωρητικό, ερευνητικό επίπεδο, με χαρακτήρα  διεπιστημονικής συνεργασίας, ώστε να επιτευχθεί και να διευκολυνθεί  η συνάντηση του ακαδημαϊκού λόγου με την πρακτική εφαρμογή και την εμπειρία.

Το περιοδικό ιδρύθηκε το 2005 με πρόταση από την Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τασούλα Τσιλιμένη. Η συχνότητα έκδοσής του είναι εξάμηνη, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που τα τεύχη μπορεί να αυξηθούν. Η πρόσβαση είναι ελεύθερη στους/στις αναγνώστες/στριες. Το περιοδικό λειτουργεί με «τυφλό» σύστημα κριτών.

 

Τρέχον τεύχος

Τεύχος 40 (Φεβρουάριος 2024)
Προβολή όλων των τευχών