Ο ρόλος των περικειμενικών στοιχείων του εξώφυλλου στη διαμόρφωση άποψης από παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προς την επιλογή ενός εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου

Συγγραφείς

  • Ευαγγελία Σδρούλια
  • Τασούλα Τσιλιμένη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2017.623

Περίληψη

Τα περικειμενικά στοιχεία ενός βιβλίου παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο στη διαμόρφωση άποψης ως προς το περιεχόμενο του βιβλίου, όσο και ως προς την επιλογή του. Στα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία τα περικειμενικά στοιχεία, ως ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας, την υποστηρίζουν, προσφέρουν αισθητική συνοχή στο βιβλίο και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ενεργού αναγνώστη. Ωστόσο, εξετάζοντας το περικείμενο του εξώφυλλου των εικονογραφημένων παιδικών βιβλίων και του ρόλου του ως προς την επιλογή του βιβλίου από παιδιά προσχολικής ηλικίας, διαπιστώθηκε ότι ενώ τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας χρησιμοποιούν τα περικειμενικά στοιχεία του εξώφυλλου ως προς τη νοηματοδότηση του περιεχομένου των βιβλίων, ωστόσο επηρεάζονται από αυτά ως προς την επιλογή του εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2017-07-03

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Σδρούλια Ε., & Τσιλιμένη Τ. (2017). Ο ρόλος των περικειμενικών στοιχείων του εξώφυλλου στη διαμόρφωση άποψης από παιδιά προσχολικής ηλικίας ως προς την επιλογή ενός εικονογραφημένου παιδικού βιβλίου . ΚΕΙΜΕΝΑ για την έρευνα, τη θεωρία, την κριτική και τη διδακτική της Παιδικής και Εφηβικής Λογοτεχνίας. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.kei.2017.623

Τεύχος

Ενότητα

ΑΡΘΡΑ

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>