Ψηφιοποίηση περιοδικής έκδοσης με τίτλο "Επιθεώρηση Παιδικής Λογοτεχνίας"

2023-01-26

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό»
του Τμήματος των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΤΕΠΑΕΣ) προχώρησε στην επιχορήγηση
της ψηφιοποίησης του προαναφερθέντος περιοδικού. Τα τεύχη του είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://pms-pvpy.aegean.gr/,
επιλέγοντας στην υποενότητα Το Μεταπτυχιακό -> Περιοδικό Επιθεώρηση Παιδικής
Λογοτεχνίας.

Υπενθυμίζουμε στους ερευνητές/ερευνήτριες ότι προ διετίας έχουν ψηφιοποιηθεί
από το ΠΤΠΕ του παν. Θεσσαλίας και στο πλαίσιο μεταδιδακτορικής έρευνας της
Διδ. κ. Μεταξούλας Μανικάρου (με επίβλεψη της καθηγήτριας Τ.Τσιλιμένη) τα τεύχη
του ιστορικού περιοδικού «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του
Εργαστηρίου Λόγου και Πολιτισμού του Παν. Θεσσαλίας στον ιστότοπο
http://languageculturelab.ece.uth.gr/node/43