Η Επικοινωνία για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή στην Ελλάδα: Ένα αναδυόμενο πεδίο

Συγγραφείς

  • Σοφία Καρεκλά
  • Γεωργία Γιολτζίδου
  • Κλειώ Κεντερελίδου
  • Φανή Γαλατσοπούλου
  • Μαρία Τουρή
  • Ιωάννα Κωσταρέλλα
  • Αντώνης Σκαμνάκης

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.900

Λέξεις-κλειδιά:

επικοινωνία, ανάπτυξη, κοινωνική αλλαγή, αλληλέγγυα οικονομία

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εξετάζει την Επικοινωνία για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή (ΕΑΚΑ) και την προοπτική εφαρμογής της στην Ελλάδα. Η ΕΑΚΑ αποτελεί ένα διεπιστημονικό πεδίο που αφορά στη χρήση της επικοινωνίας με στόχο την ανάπτυξη. Παρότι είναι συνυφασμένη με τον αναπτυσσόμενο κόσμο, στις μέρες μας η ΕΑΚΑ βιώνει εσωτερικές ανακατατάξεις. Παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η οικονομική κρίση, έχουν προκαλέσει  μια σειρά συζητήσεων για την αναθεώρηση του πεδίου αναφορικά με την εννοιολόγηση της ανάπτυξης και με τη διεύρυνση της γεωγραφικής του εμβέλειας. Εξετάζοντας την εφαρμογή της ΕΑΚΑ στην Ελλάδα, το παρόν άρθρο επιδιώκει να συμβάλλει σε αυτόν τον διεθνή διάλογο.

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2022-06-06

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Καρεκλά Σ. ., Γιολτζίδου Γ. ., Κεντερελίδου Κ. ., Γαλατσοπούλου Φ., Τουρή Μ., Κωσταρέλλα Ι. ., & Σκαμνάκης Α. . (2022). Η Επικοινωνία για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Αλλαγή στην Ελλάδα: Ένα αναδυόμενο πεδίο . Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 20(75), 3–30. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2022.900

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα