Ποσοτικές και Ποιοτικές Διαστάσεις της Εργασιακής Ανασφάλειας στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα

Συγγραφείς

  • Λεωνίδας Μαρούδας
  • Φωτεινή Ρουμελιώτη

DOI:

https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1985

Λέξεις-κλειδιά:

Αίτια εργασιακής ανασφάλειας, ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις της εργασιακής ανασφάλειας, δημόσιος τομέας, e-ΕΦΚΑ

Περίληψη

Η διερεύνηση των επιπέδων ποσοτικής και ποιοτικής εργασιακής ανασφάλειας των εργαζόμενων του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού στην Ελλάδα, καθώς και η συσχέτιση τους με συγκεκριμένους δημογραφικούς και εργασιακούς παράγοντες, συνιστούν τον κύριο στόχο του παρόντος άρθρου. Τα υψηλά ποσοστά εργασιακής ανασφάλειας που αναδείχθηκαν από την εμπειρική μας έρευνα, προφανώς έχουν άμεση σχέση με την πληθώρα των εργασιακών μεταβολών που βίωσαν οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομές, εξαιτίας της ελληνικής οικονομικής κρίσης, καθώς και της εφαρμογής των τριών Ελληνικών Μνημονίων Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας αμφισβητούν τη στερεοτυπική αντίληψη της απόλυτης επαγγελματικής ασφάλειας των δημόσιων υπαλλήλων, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες, εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ανησυχίας, τα οποία δεν συνδέονται μόνο με την υποβάθμιση συγκεκριμένων πτυχών της απασχόλησής τους (ποιοτική ανασφάλεια), αλλά και με την απώλεια της ίδιας της θέσης εργασίας τους (ποσοτική ανασφάλεια).

Λήψεις

Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.

Λήψεις

Δημοσιευμένα

2023-12-29

Πώς να δημιουργήσετε Αναφορές

Μαρούδας Λ., & Ρουμελιώτη Φ. (2023). Ποσοτικές και Ποιοτικές Διαστάσεις της Εργασιακής Ανασφάλειας στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, 21(78), 48–77. https://doi.org/10.26253/heal.uth.ojs.sst.2023.1985

Τεύχος

Ενότητα

Άρθρα

Most read articles by the same author(s)